La Plana Baixa - Noticias de Castellón

Volver a los Titulares de la semana

11/04/16 13:37
Ayto. Nules
Nules destina el romanent de tresoreria al pagament de deutes després de la liquidació del pressupost del 2015
Dilluns, 11 d'abril del 2016. L'alcalde de l'Ajuntament de Nules i regidor d'Hisenda, David García Pérez, ha anunciat recentment que la liquidació del pressupost del 2015 ha donat com a resultat un romanent de tresoreria d'1.223.605,44 euros, que l'equip de govern ha de destinar en la pràctica totalitat al pagament de deutes del passat.

Per a l'alcalde aquestes dades posen de manifest el "gran esforç que estem realitzant des de l'aprovació a l'octubre del Pla Economicofinancer per a la realització d'ajustos i la contenció de la despesa, per a millorar una situació econòmica que no era tan bona com ens venien. Ja vam haver d'incloure en els pressupostos municipals per al 2016 una partida d'1.047.000 euros, un 104% més que en 2015, per a l'amortització de deutes amb entitats financeres"."Ara, després de liquidar el pressupost del 2015 i conéixer el romanent de tresoreria, s'ha hagut de destinar un total d'1.037.750,25 euros al pagament de més deutes existents".

En aquest sentit, dels 1.223.605,44 euros s'ha destinat un total d'1.037.750,25 euros al pagament de sentències per expropiacions i altres assumptes de legislatures anteriors (una de 40.909,17 euros més els interessos de 16.011.65 euros; una altra de 251.951,22 euros més els interessos de 84.906,13 euros; una altra de 62.408 euros més els interessos de 10.522,97 euros, i els interessos d'una última per valor de 36.174,08 euros), per impagaments de cànons de 2006, 2012, 2013 i 2014 a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (un total de 322.832,58 euros més 84.906,13 euros d'interessos). A més, s'han hagut de pagar factures d'exercicis anteriors (per serveis prestats en 2012, 2014 i 2015) que no tenien consignació pressupostària per un valor de 185.925,60 euros.

D'aquesta manera, García ha lamentat ''que per falta de planificació i per no assumir les responsabilitats en el moment adequat, els veïns hàgem de pagar ara tants diners, gran part com ha quedat vist per interessos''. Per això, del total de romanent, l'Ajuntament només disposarà de 185.855,19 euros addicionals per a realitzar inversions sostenibles.

''La nostra gestió està sent diferent, assumint responsabilitat i evitant que els ciutadans hàgem de pagar més diners per interessos o per polítiques irresponsables de tirar pilotes fora". "Els equips de govern que ens relleven es trobaran un ajuntament sanejat i amb un nivell de deute baix o nul'', en paraules de l'alcalde.

Pla de Pagament a Proveïdors

En els primers mesos de l'any, l'Ajuntament ja ha deixat liquidats els deutes pel Pla de Pagament a Proveïdors que es va subscriure en 2012 per al pagament de factures. A més, s'ha pagat el 100% de la paga extra del 2012 que es devia als treballadors de l'Ajuntament.

Finalment, els informes d'intervenció preveuen que l'Ajuntament de Nules puga acabar l'execució del pressupost en 2016 amb un superàvit de prop de 250.000 euros.
© 2019 LAPLANABAIXA.COM

Política de privacidad y condiciones de uso