La Plana Baixa - Noticias de Castellón

Volver a los Titulares de la semana

26/03/16 15:57
Ayto. Nules
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Nules orienta els veïns en matèria de consum
L'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NULES ORIENTA ELS VEÏNS EN MATÈRIA DE CONSUM

Al llarg de 2015 la població de la localitat ha realitzat unes 250 consultes, de les quals una gran majoria s'han traduït en reclamacions davant les empreses

DISSABTE, 26 MARÇ DEL 2016.- L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Nules ha orientat durant tot 2015 als veïns de la localitat en matèria de consum. I és que la finalitat d'aquest departament és prestar informació, orientació i assessorament en matèria de consum al conjunt dels ciutadans que siguen destinataris finals de béns, productes o serveis.

D'aquesta manera, al llarg de 2015 la població de la localitat ha realitzat unes 250 consultes, de les quals una gran majoria s'han traduït en reclamacions davant les empreses. Així, durant l'exercici de l'any passat les estadístiques de reclamacions presentades en l'OMIC de l'Ajuntament s'han centrat en telefonia, i electricitat i gas, principalment.

La telefonia ha compres el 60,72% de les consultes. En aquest cas, s'han centrat en l'incompliment de promocions ofertades; cobraments de missatges de tarifació addicional o conceptes com 'altres serveis' no sollicitats pel client; i no tramitació de la baixa o portabilitat sollicitada a l'operadora, tot i seguir facturant sense produir-se cap consum.

Les consultes sobre electricitat i gas han acaparat el 26,79% d'aquestes consultes, informant-se sobre casos de danys per pujada de tensió i canvi de voltatge; error en la facturació; o tall del subministrament de llum per error, entre d'altres assumptes.

Altres temes plantejats pels ciutadans a l'OMIC de Nules, han estat referents a roba lliurada amb defectes per part de tintoreries; reparacions defectuoses en tallers mecànics; incompliment de l'oferta en lloguer de vehicles; o incompliment d'ofertes o de garanties de productes per part de grans superfícies, entre d'altres.

Finalment, hi ha algunes reclamacions que no són competència de les OMIC ni dels Serveis Territorials de Consum, i els ciutadans han d'acudir a altres organismes per solucionar-les, com és el cas del defensor del client de cada entitat, en cas de temes bancaris; defensor de l'assegurat de l'entitat en concret per a reclamacions d'assegurances; Inspecció Mèdica o Agència de Salut Mèdica en casos de baixes mèdiques o intoxicacions.
© 2019 LAPLANABAIXA.COM

Política de privacidad y condiciones de uso