La Plana Baixa - Noticias de Castellón

Volver a los Titulares de la semana

10/11/16 17:21
Ayto. Almenara
ALMENARA S'ADHEREIX Al MANIFEST D'ALCALDES PER A DEMANAR LA LIBERALITZACIÓ DE L'AP-7 MENTRE DUREN LES OBRES DE L'AUTOVIA
ALMENARA S'ADHEREIX Al MANIFEST D'ALCALDES PER A DEMANAR LA LIBERALITZACIÓ DE L'AP-7 MENTRE DUREN LES OBRES DE L'AUTOVIA ALMENARA S'ADHEREIX Al MANIFEST D'ALCALDES PER A DEMANAR LA LIBERALITZACIÓ DE L'AP-7 MENTRE DUREN LES OBRES DE L'AUTOVIA
L'Ajuntament d'Almenara va aprovar per unanimitat dimarts passat en ple una Declaració Institucional

ALMENARA, 10 DE NOVEMBRE DE 2016

L'Ajuntament d'Almenara, a través de la seua alcaldessa Estíbaliz Pérez s'ha sumat aquest matí al manifesta signat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per les obres de la A-7 en el qual s'exigeix per unanimitat al Ministeri de Foment del Govern d'Espanya "la immediata liberalització de l'AP-7 en el tram afectat durant l'execució de les obres" que és el "més just per als nostres veïns i veïnes" tal i com ha destacat Estíbaliz Pérez.

A més els alcaldes i alcaldesses en la reunió celebrada a la Vall d'Uixó han acordat sol·licitar una reunió urgent amb el responsable de la direcció general de carreteres amb l'objectiu de "arribar a un acord i posar fi a aquesta lamentable situació que està suposant problemes per a veïns i veïnes, transportistes i comerciants per la falta de mesures alternatives a les obres", qüestió que se sumisca "la campanya l'augment notable de tràfic de la N-340 i els problemes en els Rodalies. A més en alguns consistoris s'ha rebut una carta des de Carreteres "negant els problemes i recordant que existeix l'alternativa de la saturada N-340 o l'autopista de pagament". A la reunió han assistit els alcaldes i alcaldesses d'Almenara, la Vall d'Uixó, Moncofa, Xilxes i la Vilavella, mentre que no han pogut assistir, però han anunciat que s'uneixen a les demandes els primers edils de Nules i la Llosa.

Per tant, segons ha informat Estíbaliz Pérez, des d'Almenara "com no podia ser d'una altra manera ens vam sumar al capdavant comuna per la liberalització de l'AP-7 juntament amb la resta d'alcaldes i alcaldesses de la comarca perquè no és una qüestió de colors ni de partits, sinó de l'interès dels nostres veïns i veïnes".

L'alcaldessa ha destacat que per unanimitat dels tres grups polítics municipals (PSPV, PP i Compromís) es va aprovar en l'última sessió plenària de l'Ajuntament d'Almenara una Declaració Institucional es va acordar "instar al Ministeri de Foment a liberalitzar l'AP-7 en el tram que transcorre entre Sagunt i Castelló Sud, mentre duren les obres de condicionament de la A-7" així com donar trasllat de l'acord al propi Ministeri, a la Generalitat i als ajuntaments afectats.

En l'exposició de motius de la declaració s'al·ludeix a la reducció de carrils, així com els embossos que se succeeixen, igual que les molèsties ocasionades per l'ús de l'autovia per gran nombre de vehicles pesats, mentre que en paral·lel es troba l'AP-7 que té molt menor volum de camions i turismes, i que podria ser una bona alternativa.

A més, des de l'Ajuntament d'Almenara, s'han remès cartes tant al Ministeri de Foment com a altres institucions sol·licitant aquesta liberalització.

-------------------

ALMENARA SE ADHIERE AL MANIFIESTO DE ALCALDES PARA PEDIR LA LIBERALIZACIÓN DE LA AP-7 MIENTRAS DUREN LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA

El Ayuntamiento de Almenara aprobó por unanimidad el pasado martes en pleno una Declaración Institucional

ALMENARA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

El Ayuntamiento de Almenara, a través de su alcaldesa Estíbaliz Pérez se ha sumado esta mañana al manifiesta firmado por los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por las obras de la A-7 en el que se exige por unanimidad al Ministerio de Fomento del Gobierno de España "la inmediata liberalización de la AP-7 en el tramo afectado durante la ejecución de las obras" que es lo "más justo para nuestros vecinos y vecinas" tal y cómo ha destacado Estíbaliz Pérez.

Además los alcaldes y alcaldesas en la reunión celebrada en la Vall d'Uixó han acordado solicitar una reunión urgente con el responsable de la dirección general de carreteras con el objetivo de "llegar a un acuerdo y poner fin a esta lamentable situación que está suponiendo problemas para vecinos y vecinas, transportistas y comerciantes por la falta de medidas alternativas a las obras", cuestión que se suma "la campaña el aumento notable de tráfico de la N-340 y los problemas en los Cercanías. Además en algunos consistorios se ha recibido una carta desde Carreteras "negando los problemas y recordando que existe la alternativa de la saturada N-340 o la autopista de pago". A la reunión han asistido los alcaldes y alcaldesas de Almenara, la Vall d'Uixó, Moncofa, Xilxes y la Vilavella, mientras que no han podido asistir, pero han anunciado que se unen a las demandas los primeros ediles de Nules y la Llosa.

Por lo tanto, según ha informado Estíbaliz Pérez, desde Almenara "como no podía ser de otra manera nos sumamos al frente común por la liberalización de la AP-7 junto con el resto de alcaldes y alcaldesas de la comarca porque no es una cuestión de colores ni de partidos, sino del interés de nuestros vecinos y vecinas".

La alcaldesa ha destacado que por unanimidad de los tres grupos políticos municipales (PSPV, PP y Compromís) se aprobó en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Almenara una Declaración Institucional se acordó "instar al Ministerio de Fomento a liberalizar la AP-7 en el tramo que transcurre entre Sagunto y Castellón Sur, mientras duren las obras de acondicionamiento de la A-7" así como dar traslado del acuerdo al propio Ministerio, a la Generalitat y a los ayuntamientos afectados.

En la exposición de motivos de la declaración se alude a la reducción de carriles, así como los atascos que se suceden, al igual que las molestias ocasionadas por el uso de la autovía por gran número de vehículos pesados, mientras que en paralelo se encuentra la AP-7 que tiene mucho menor volumen de camiones y turismos, y que podría ser una buena alternativa.

Además, desde el Ayuntamiento de Almenara, se han remitido cartas tanto al Ministerio de Fomento como a otras instituciones solicitando dicha liberalización.
© 2019 LAPLANABAIXA.COM

Política de privacidad y condiciones de uso