La Plana Baixa - Noticias de Castellón

Volver a los Titulares de la semana

18/04/17 17:40
Ayto. Almenara
L'alcaldessa d'almenara urgeix a costes l'execució dels projectes de defensa del litoral
L'alcaldessa d'almenara urgeix a costes l'execució dels projectes de defensa del litoral
Estíbaliz Pérez acull les paraules de la directora general amb "moderat optimisme" i espera que el pròxim any puguen començar les obres encara que no hi ha calendari previst

ALMENARA, 18 D'ABRIL DE 2017

L'alcaldessa d'Almenara, Estíbaliz Pérez, després de reunir-se aquest matí a Madrid amb la Directora General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Raquel Orts ha destacat el "moderat optimisme, encara que amb els peus en el sòl" després de la trobada mantinguda "doncs tenim la necessitat i esperança que es complisca l'agilització dels tràmits per a la realització de les mesures previstes per a frenar la regressió del litoral perquè no podem perdre ni un minut més", obres que podrien començar en 2018, encara que no hi ha un calendari previst i tot açò supeditat a les qüestions tècniques i econòmiques. En la reunió també han participat l'alcaldessa de Borriana, així com els alcaldes de Nules, Moncofa i la Llosa i el primer tinent d'alcalde de Xilxes.

Pérez ha destacat pel que fa a la situació general del litoral sud de la comarca que "ens han informat que s'està fent un pas més en la defensa del litoral amb els futurs plecs de condicions per a l'execució del pla previst inicialment en els punts prioritaris, encara que no hi ha compromís pressupostari, si s'ha informat de la voluntat de posar-ho tot en marxa".

LA SITUACIÓ D'ALMENARA

No obstant açò, la situació d'Almenara és diferent als altres municipis doncs la qüestió es troba d'una manera més avançada ja que els plecs i els estudis ja estan realitzats i de fet es troba el projecte d'esculleres per al litoral de la localitat en la fase de l'estudi d'al·legacions. Pérez en aquest cas ha demandat "celeritat perquè entre unes coses i unes altres ja portem un any en aquest procés, que és el previ del ja conegut estudi d'impacte ambiental que encara no és clar si serà pel mètode abreujat o per l'ordinari".

Per tot açò, l'alcaldessa ha demandat la màxima celeritat en el procés perquè "com hem comprovat, en el nostre cas, no solament està el problema del turisme, sinó també el de les infraestructures i habitatges com s'ha vist molt recentment amb els temporals i els enormes danys en el passeig que s'han hagut de reparar d'urgència constant moltíssims diners". En aquest sentit tot apunta, "segons ens han comentat però amb molta cautela, que si tot va bé, al llarg de 2018 podien començar les primeres actuacions" però "no tenim un calendari d'actuacions previst". Pérez ha comunicat a la responsable de Costes que "la situació cada dia és més complicada i que és urgent ja el projecte", encara que des del Govern s'ha assenyalat que no van a deixar d'invertir".

MÉS INFORMACIÓ

D'altra banda, els alcaldes i alcaldesses també han criticat al Ministeri la falta d'informació i comunicació sobre com va el procés i les actuacions a realitzar doncs "volem estar pendents i comptar amb més informació atès que és una qüestió que ens afecta a tots". Pel que "volem saber de primera mà com va tot el procés i en quin punt està a cada moment". De fet la intenció és sol·licitar periòdicament reunions per a conèixer el procés i tornar cada vegada que siga necessari a Madrid.

-----------

LA ALCALDESA DE ALMENARA URGE A COSTAS LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DEFENSA DEL LITORAL

Estíbaliz Pérez acoge las palabras de la directora general con "moderado optimismo" y espera que el próximo año puedan comenzar las obras aunque no hay calendario previsto

ALMENARA, 18 DE ABRIL DE 2017

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, tras reunirse esta mañana en Madrid con la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts ha destacado el "moderado optimismo, aunque con los pies en el suelo" tras el encuentro mantenido "pues tenemos la necesidad y esperanza de que se cumpla la agilización de los trámites para la realización de las medidas previstas para frenar la regresión del litoral porque no podemos perder ni un minuto más", obras que podrían comenzar en 2018, aunque no hay un calendario previsto y todo ello supeditado a las cuestiones técnicas y económicas. En la reunión también han participado la alcaldesa de Borriana, así como los alcaldes de Nules, Moncofa y la Llosa y el primer teniente de alcalde de Xilxes.

Pérez ha destacado por lo que respecta a la situación general del litoral sur de la comarca que "nos han informado que se está dando un paso más en la defensa del litoral con los futuros pliegos de condiciones para la ejecución del plan previsto inicialmente en los puntos prioritarios, aunque no hay compromiso presupuestario, si se ha informado de la voluntad de ponerlo en marcha".

LA SITUACIÓN DE ALMENARA

No obstante, la situación de Almenara es diferente a los otros municipios pues la cuestión se encuentra de una manera más avanzada pues los pliegos y los estudios ya están realizados y de hecho se encuentra el proyecto de escolleras para el litoral de la localidad en la fase del estudio de alegaciones. Pérez en este caso ha demandado "celeridad porque entre unas cosas y otras ya llevamos un año en este proceso, que es el previo del ya conocido estudio de impacto ambiental que aún no está claro si será por el método abreviado o por el ordinario".

Por todo ello, la alcaldesa ha demandado la máxima celeridad en el proceso porque "como hemos comprobado, en nuestro caso, no solo está el problema del turismo, sino también el de las infraestructuras y viviendas como se ha visto muy recientemente con los temporales y los enormes daños en el paseo que se han tenido que reparar de urgencia constando muchísimo dinero". En este sentido todo apunta, "según nos han comentado pero con mucha cautela, que si todo va bien, a lo largo de 2018 podían comenzar las primeras actuaciones" pero "no tenemos un calendario de actuaciones previsto". Pérez ha comunicado a la responsable de Costas que "la situación cada día es más complicada y que es urgente ya el proyecto", aunque desde el Gobierno se ha señalado que no van a dejar de invertir".

MÁS INFORMACIÓN

Por otra parte, los alcaldes y alcaldesas también han criticado al Ministerio la falta de información y comunicación sobre cómo va el proceso y las actuaciones a realizar pues "queremos estar pendientes y contar con más información dado que es una cuestión que nos afecta a todos". Por lo que "queremos saber de primera mano cómo va todo el proceso y en qué punto está en cada momento". De hecho la intención es solicitar periódicamente reuniones para conocer el proceso y volver cada vez que sea necesario a Madrid.
L'alcaldessa d'almenara urgeix a costes l'execució dels projectes de defensa del litoral L'alcaldessa d'almenara urgeix a costes l'execució dels projectes de defensa del litoral
© 2019 LAPLANABAIXA.COM

Política de privacidad y condiciones de uso