La Plana Baixa - Noticias de Castellón

Volver a los Titulares de la semana

24/03/17 18:19
Ayto. Almenara
Almenara es coordinarà amb els municipis de xarxajove per a emprendre accions conjuntes
Almenara es coordinarà amb els municipis de xarxajove per a emprendre accions conjuntes Almenara es coordinarà amb els municipis de xarxajove per a emprendre accions conjuntes
Campanyes en els instituts, cursos i tallers, guies de programació i assessorament són els objectius

ALMENARA, 24 DE MARÇ DE 2017

Els municipis que componen Xarxajove, entre ells Almenara, van a començar a treballar diverses qüestions en conjunt de manera coordinada per a obtindre una major efectivitat i també arribar més a la joventut. Així ho ha expressat la regidora de Joventut d'Almenara, Terebel Galiano, després de la reunió mantinguda en la localitat de Vila-real entre edils i tècnics per a asseure les primeres bases de la col·laboració en qüestions juvenils fora del ja conegut àmbit dels Trobades Joves.

Un dels punts que es va a començar a treballar "és en campanyes conjuntes de sensibilització als instituts com a punt de partida, abordant temes com la igualtat, la violència de gènere o l'assetjament escolar (bullying)". Al mateix temps també es treballarà a compartir els cursos formatius que s'oferisquen per a poder arribar a un major nombre de joves i persones.

Al mateix temps s'està treballant a elaborar "una agenda comuna d'activitats on estiga la informació de cada municipi per a millorar en la difusió". Al mateix temps Galiano ha informat que s'ha començat a treballar a compartir recursos, així com assessorament i iniciatives per a donar més difusió. A més es volen potenciar les Trobades en les quals des d'Almenara ja es va a començar a col·laborar.

En la Xarxajove, a més d'Almenara, estan els municipis de Vila-real, Borriana, la Vall d'Uixó, Onda, Nules, Moncofa, Betxí, les Alqueries, la Vilavella, Xilxes, Artana, Ribesalbes, la Llosa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Suera, Alcúdia de Veo i Ahín.

------------

ALMENARA SE COORDINARÁ CON LOS MUNICIPIOS DE XARXAJOVE PARA EMPRENDER ACCIONES CONJUNTAS

Campañas en los institutos, cursos y talleres, guías de programación y asesoramiento son los objetivos

ALMENARA, 24 DE MARZO DE 2017

Los municipios que componen Xarxajove, entre ellos Almenara, van a comenzar a trabajar diversas cuestiones en conjunto de manera coordinada para buscar una mayor efectividad y también llegar más a la juventud. Así lo ha expresado la concejala de Juventud de Almenara, Terebel Galiano, después de la reunión mantenida en la localidad de Vila-real entre ediles y técnicos para sentar las primeras bases de la colaboración en cuestiones juveniles fuera del ya conocido ámbito de les Trobades Joves.

Uno de los puntos que se va a comenzar a trabajar "es en campañas conjuntas de sensibilización a los institutos como punto de partida, abordando temas como la igualdad, la violencia de género o el acoso escolar (bullying)". Al mismo tiempo también se trabajará en compartir los cursos formativos que se ofrezcan para poder llegar a un mayor número de jóvenes y personas.

Al mismo tiempo se está trabajando en elaborar "una agenda común de actividades donde esté la información de cada municipio para mejorar en la difusión". Al mismo tiempo Galiano ha informado que se ha empezado a trabajar en compartir recursos, así como asesoramiento e iniciativas para dar más difusión. Además se quieren potenciar les Trobades en las que desde Almenara ya se va a comenzar a colaborar.

En la Xarxajove, además de Almenara, están los municipios de Vila-real, Borriana, la Vall d'Uixó, Onda, Nules, Moncofa, Betxí, les Alqueries, la Vilavella, Xilxes, Artana, Ribesalbes, la Llosa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Sueras, Alcudia de Veo y Aín.
© 2019 LAPLANABAIXA.COM

Política de privacidad y condiciones de uso