La Plana Baixa - Noticias de Castellón

Volver a los Titulares de la semana

21/04/16 16:03
Ayto. Nules
La Regidoria d'Urbanisme realitza una sèrie de canvis en l'ordenança de solars del municipi de Nules
La Regidoria d'Urbanisme realitza una sèrie de canvis en l'ordenança de solars del municipi de Nules
Dijous, 21 d’abril del 2016. La Regidoria d'Urbanisme de Nules, després de la seua aprovació en el Ple, ha procedit, en coordinació amb la Policia Local, a introduir una sèrie de canvis en l'ordenança de solars del municipi.I és que, tal com declara el regidor de l'àrea i primer tinent d'alcalde, Adrián Sorribes, "l’ordenança anterior era un text molt concís, amb tan sols quatre pàgines i catorze articles, que no deia ni aportava res". "Una cosa bastant incomprensible per a una ordenança que va ser aprovada al setembre de l'any 2011, amb la qual cosa no ens referim a una ordenança amb dècades d’antiguitat".L'anterior ordenança, a grans trets, únicament recollia que els terrenys i solars havien de romandre nets de runes o matolls, entre d'altres, i que els propietaris tenien l'obligació de netejar-los. Pel que fa a la neteja de carrers particulars tan sols deia que aquesta es realitzaria a càrrec dels propietaris i, en referència als edificis, que aquests han de tindre la façana lluïda i pintada.33 articles en l’ordenança novaL’ordenança nova té en aquest cas un text molt ampli, compost per catorze pàgines i 33 articles, "i recull totes les situacions possibles que poden donar-se actualment a la nostra localitat", en paraules del regidor.Com a novetats principals s'ha inclòs l'obligació de tancar els solars i les obres en construcció per a evitar que puguen entrar-hi persones o que hi llancen fem o residus.S'inclou també la figura de la destinació provisional dels solars, en els quals, amb el consentiment del propietari, l'Ajuntament els podrà condicionar com a zones d'estacionament de vehicles, com a zones d’esplai (parcs, zones d’esplai per a gossos, zones de joc o d’altres) o com a zones d'altres usos d'interés públic. En aquests casos s'eximeix de l'obligació de realitzar el tancament, que s'haurà de realitzar una volta finalitze l'ús provisional al qual s'ha destinat el solar.En aquesta ordenança s'implanta també la figura de l'execució forçosa de la neteja i el tancament de solars, terrenys i obres, amb terminis, al•legacions, resolucions, cobraments de despeses originades o requeriments, entre d'altres.Finalment, s'amplien les tipificacions de les infraccions lleus, greus i molt greus, que passen d'un total de 10 infraccions a un total de 26, en incloure les referents a les tanques i a les obres en construcció."Tot això amb l'objectiu d'aconseguir una imatge més neta i més agradable dels carrers del nostre terme municipal", en paraules de Sorribes.
© 2019 LAPLANABAIXA.COM

Política de privacidad y condiciones de uso